Mateřská škola Husova — Hořice

Přejít na navigaci

Seznam přijatých dětí na školní rok 2020/2021

Datum: 25. 5. 2020 v 9.55

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Hořice, Husova 2166, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů takto:

Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se od školního roku 2020/2021  přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Hořice, Husova 2166:

Pořadové číslo

Registrační číslo

1.

68/2020/MŠ

2.

60/2020/MŠ

3.

67/2020/MŠ

4.

73/2020/MŠ

5.

57/2020/MŠ

6.

56/2020/MŠ

7.

59/2020/MŠ

8.

58/2020/MŠ

9.

55/2020/MŠ

10.

74/2020/MŠ

11.

50/2020/MŠ

12.

47/2020/MŠ

13.

69/2020/MŠ

14.

75/2020/MŠ

                                              Bc. Martina Knapová,   ředitelka školy

                                                                                                   

Veřejně vyvěšeno v Hořicích dne: 25. 5. 2020                 Razítko a podpis:                         

Sejmuto dne:…………………………………           

                       

Elektronicky vyvěšeno v Hořicích dne: 25. 5. 2020            Razítko a podpis:                

Sejmuto dne:…………………………………                                   

Nahoru

Zpět na úvodní stránku

mshusova@horice.org, 493 624 096