Mateřská škola Husova — Hořice

Přejít na navigaci

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Datum: 7. 5. 2020 v 12.35

Mateřská škola bude otevřena od pondělí 18. 5. 2020. Provoz bude obnoven za dodržení zvýšených hygienických a organizačních podmínek. Rodič do MŠ první den přítomnosti dítěte přinese podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, střevní potíže, vyrážka) a seznámení s rizikovými faktory (viz. příloha)

Organizace provozu:

 • Provoz pouze na hlavní budově a ve Sluníčku (poliklinika)
 • Dítě s jakýmkoliv příznakem respiračního onemocnění nebude do MŠ přijato. V případě, že se u dítěte projeví příznak onemocnění, zvýšená teplota apod., bude zákonný zástupce informován a je povinen si dítě vyzvednout v co nejkratším možném čase.
 • Před vstupem do MŠ použijte dezinfekci.
 • Příchod do MŠ v roušce, dodržovat odstupy 2 m, minimalizovat větší shromažďování osob před školou; dítě v doprovodu pouze jednoho člověka, v prostorách MŠ se doprovod pohybuje po celou dobu v roušce.
 • Vstup do šatny v omezeném počtu (nejvíce 3 děti + rodiče), přítomnost po dobu nezbytně nutnou.
 • Roušku si dítě nechá v šatně v igelitovém sáčku v kapsáři, roušky v prostorách školy dítě nosit NEMUSÍ.
 • Rodič přivede dítě do příslušné třídy, sám do třídy nevstupuje, upozorní zaklepáním na dveře. Dítě do třídy vstoupí přes umývárnu, kde si řádně umyje ruce.
 • Zákaz nošení vlastních hraček do MŠ.
 • Předávání dětí při odchodu – bez vstupu rodiče do třídy.

Zvýšená hygienická opatření v prostorách MŠ:

 • Pravidelná dezinfekce a úklid všech prostor, povrchů nebo předmětů.
 • Časté větrání.
 • Používání jednorázových papírových ručníků.
 • Ve zvýšené míře pobyt venku pouze na školní zahradě(prosíme vhodné oblečení, holínky, pláštěnku).

Stravování:

 • V běžné podobě, ráno bez zdravého „chroupání“ (aby děti nesahaly do společné krabičky)
 • Odhlašování obědů pouze telefonicky — sms 777 031 393 nebo ústně (sešit pod schody dočasně zrušen)

Soubory ke stažení

Pro stáhnutí klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Uložit odkaz jako...

Nahoru

Zpět na úvodní stránku

mshusova@horice.org, 493 624 096